4. Wzory dokumentów

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia dla potrzeb zespołu orzekającego – pobierz

Wniosek o przeprowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych – pobierz

Wniosek o konsultację, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną – pobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia – pobierz

Wniosek o objęcie dziecka opieką specjalistyczną Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju – pobierz