Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego i opieka nad jego rodziną

Po przeprowadzeniu remontu w  nowo uzyskanych pomieszczeniach poradni, w  marcu 2014 roku oddano do użytku Centrum  Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy ul. Bożka 13 w Jelczu-Laskowicach. Obecnie z zajęć terapeutycznych korzysta 40 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Wśród zatrudnionych specjalistów są: rehabilitant, logopedzi, psycholodzy,(w tym specjalista integracji sensorycznej), surdopedagog i oligofrenopedagog. W roku 2015 odbyło się 1090 godzin zajęć z dziećmi. Gabinety i sala rehabilitacyjna wyposażone są w pomoce dydaktyczne, sprzęt do ćwiczeń, sprzęt komputerowy i programy dydaktyczno-terapeutyczne a także meble, zabawki i  niezbędne sprzęty. W ramach darowizny ( sponsor- firma STERIPACK w Jelczu-Laskowicach ), poradnia uzyskała łóżko terapeutyczne do rehabilitacji o wartości 3.700 zł oraz lampy antybakteryjne o wartości 1500 zł . Staramy się upowszechniać wiedzę i rozwijać umiejętności wychowawcze wśród  rodziców korzystających z naszej pomocy, organizując spotkania i warsztaty szkoleniowe.