Opieka nad dzieckiem młodszym na progu edukacji oraz na pierwszym etapie kształcenia – jako priorytet

Skoncentrowaliśmy się na udzielaniu kompleksowej pomocy rodzicom, dzieciom i  nauczycielom w formie:

  • porad i konsultacji (organizacja punktów konsultacyjnych na terenie szkół i w poradni),
  • badań diagnostycznych dzieci, niezbędnych w ocenie gotowości szkolnej ( opiniowanie w sprawie odroczenia bądź przyspieszenia obowiązku szkolnego) oraz
  • objęcia zajęciami terapeutycznymi dzieci z opóźnieniami rozwojowymi,  w celu dobrego startu szkolnego. Takich dzieci pod naszą opieką – w  terapii  cyklicznej- możemy przyjąć ok. 40.  Ilość wniosków o przeprowadzenie diagnozy dziecka  w poradni jest bardzo duża a szczególnie w odniesieniu do dzieci w wieku  przedszkolnym ( 3-6 rż)