JAK PRZECIĄĆ NIEGRZECZNE ZACHOWANIE U DZIECI?

Niegrzeczne zachowanie (NZ) jest niewłaściwą i społecznie szkodliwą formą komunikacji.

NZ obejmuje obraźliwe słowa, niegrzeczne gesty, ton, postawę, mimikę i działania.
NZ pogarsza atmosferę w domu (dziecko narzuca klimat emocjonalny rodzinie, chce pokazać kto tu rządzi, w efekcie czego wszyscy są poirytowani).
Poza domem NZ naraża dziecko na konflikty z otoczeniem i izolację towarzyską.
Pozwalanie dziecku na NZ jest złą przysługą, gdyż dziecko nie uczy się lepszych strategii społecznego postępowania, które umożliwiają szczęśliwsze i bardziej produktywne życie.

Powody niegrzecznego zachowania

Dziecko próbuje NZ z naturalnych powodów – chce być ważne i ustalić swe miejsce w rodzinie poprzez próbę sił i zachowania skupiające na nim uwagę.

Niektórzy rodzice sami uczą takiego zachowania odzywając się ordynarnie do współmałżonka i innych członków rodziny, robiąc sarkastyczne lub brutalne uwagi itp.

Epidemia chamstwa w telewizji, filmach, grach i muzyce młodzieżowej.

Permisywny sposób wychowywania – zezwalanie dzieciom na wszystko, po części na skutek braku czasu i poczucia winy rodziców z tego powodu.

Wpływ rówieśników – dzieci wzorują się na rówieśnikach,
a nie na dorosłych jako wzorcach do naśladowania (dorośli są często nieobecni w życiu dziecka); jest to wzmacniane przez współczesną kulturę, która pokazuje dzieci jako najmądrzejsze, samodzielne i samowystarczalne, dorosłych zaś portretuje jako niezaradnych głupców).