O nas

ZESPÓŁ TWORZĄ:

I. PSYCHOLODZY

mgr Magdalena Walaszczyk

 • diagnoza i terapia dzieci i młodzieży
 • terapia zaburzeń rozwojowych u dzieci
 • terapia rodzin

   mgr Paweł Dymała

 • diagnoza i terapia dzieci i młodzieży
 • pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów z trudnościami w nauce
 • poradnictwo w zakresie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

   mgr Sandra Dobrowolska

 • diagnoza i terapia dzieci i młodzieży
 • poradnictwo w zakresie  problemów  rodzinnych i wychowawczych

 

II. PEDAGODZY:

mgr Joanna Bajda – dyrektor poradni

 • diagnoza i terapia dzieci i młodzieży
 • opieka nad uczniami z problemem dyslektycznym
 • pomoc dzieciom i młodzieży z trudnościami w nauce
 • poradnictwo w zakresie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

mgr Teresa Jaskólska

 • diagnoza i terapia dzieci i młodzieży
 • opieka nad uczniami z ryzykiem wystąpienia problemów dyslektycznych
 • pomoc dziecku z trudnościami w nauce

mgr Wiesława Miszczuk

 • diagnoza i terapia dzieci i młodzieży
 • pomoc dziecku z trudnościami w nauce

 

III. LOGOPEDA

mgr Magdalena Żuławińska –neurologopeda

 • diagnoza zaburzeń mowy
 • terapia logopedyczna
 • pomoc logopedyczna dzieciom niepełnosprawnym, jąkającym się, z opóźnionym rozwojem mowy

 

IV. KONSULTACJE DYREKTORA

środa 8.00-12.00 ,  czwartek 9.00-13.00

 

V. SEKRETARIAT PORADNI

mgr Anna Galant –starszy specjalista ds. administracyjnych

sekretariat czynny dla klientów: Pn. – Pt. w godz.: 8.00- 15.00

 

Rejestracja: osobiście, na wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, w godzinach pracy sekretariatu. Skierowanie z innych instytucji nie jest wymagane.