Strona główna

INFORMACJA

W TERMINIE 20.07-14.08.2020 r. PLACÓWKA BĘDZIE NIECZYNNA – PRZERWA URLOPOWA

 

 


Witamy na stronach internetowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach.

 

AKTUALIZACJA!

Informujemy, iż zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna od 04 maja wznowiła stacjonarną działalność diagnostyczną w formie bezpośredniej pracy z klientem, w zakresie przeprowadzania diagnoz psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych, w celu wydawania niezbędnych dokumentów do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży, odpowiedniego do ich potrzeb.

Priorytetowo będą realizowane wnioski dotyczące wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, odroczenia obowiązku szkolnego, zatrudnienia młodocianego (dla uczniów, którzy przed dniem 1 września 2020 r., nie ukończą 15 lat) oraz inne w sprawach pilnych, w miarę możliwości organizacyjnych placówki.

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie § 2 ust.1a pkt. 5 rozp. MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pozostałe formy pomocy (m. in. konsultacje, porady, instruktaże) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej odbywają się telefonicznie lub drogą e-mailową.

 


ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PORADNI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

 

W związku z koniecznością wzmacniania ochrony przed koronawirusem, w trosce o najwyższe bezpieczeństwo rodziców/opiekunów, uczniów, nauczycieli oraz pracowników poradni informuję, że od dnia 17.03.2020r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach ogranicza bezpośrednią obsługę klientów do odwołania.

Pracownicy placówki tylko są dostępni pod nr: (71)318-13-97, kom. 793363013 lub e-mail: ppp.jelczlaskowice@neostrada.pl

 

 

Joanna Bajda

Dyrektor

 


Komunikat Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Jelczu-Laskowicach

 

Informuję, że od dnia 07.04.2020r. placówka przechodzi w tryb pracy zdalnej, pracownicy poradni są do dostępni pod niżej wymienionymi adresami e-mail, zgodnie z zamieszczonym na naszej stronie harmonogramem dyżurów:

Teresa Jaskólska e-mail: pedagogtj@pppjelczlaskowice.pl

Wiesława Miszczuk e-mail: pedagogwm@pppjelczlaskowice.pl

Magdalena Walaszczyk e-mail: psychologmw@pppjelczlaskowice.pl

Sandra Dobrowolska e-mail: psychologsd@pppjelczlaskowice.pl

Paweł Dymała e-mail: psychologpd@pppjelczlaskowice.pl

Magdalena Żuławińska e-mail: logopedamz@pppjelczlaskowice.pl

 

Joanna Bajda e-mail: dyrektor@pppjelczlaskowice.pl

 

Anna Galant e-mail: sekretariat@pppjelczlaskowice.pl

Anna Galant e-mail: ppp.jelczlaskowice@neostrada.pl

 


TELEFONICZNE KONSULTACJE SPEJALISTÓW

Wszystkich rodziców oraz specjalistów, których niepokoi/zastanawia rozwój dziecka, zapraszamy do telefonicznych konsultacji pod numerem tel. 71 318 13 97 lub zapytań drogą e-mailową ppp.jelczlaskowice@neostrada.pl

Konsultacje i porady odbywać się będą w godzinach pracy, zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW W CZASIE EPIDEMII

 

 

Imię i Nazwisko

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

mgr Joanna Bajda

dyrektor/pedagog

 

900-1400

 

 

900-1400

 

 

900-1400 

 

900-1400

 

900-1400

mgr Magdalena Żuławińska

neurologopeda

 

800-1200

 

1100-1500

 

800-1200

 

1100-1500

 

800-1200

mgr Paweł Dymała

psycholog

 

800-1200

 

800-1200

 

1100-1500

 

800-1200

 

 

1100-1500

mgr Magdalena Walaszczyk

psycholog

 

1100-1500

 

800-1200

 

1100-1500

 

800-1200

 

 

800-1200

mgr Teresa Jaskólska

pedagog

 

800-1200

 

1100-1500

 

800-1200

 

1100-1500

 

800-1200

mgr Sandra Dobrowolska

psycholog 1/2

 

1100-1500

   

800-1100

   

800-1100

mgr Wiesława Miszczuk

pedagog 1/2

   

800-1100

 

1200-1500

   

1100-1500

 


 

 

Nasze motto zawiera się w słowach Leo F. Buscaglii, zawartych w „Sztuce bycia sobą”:

Pełne urzeczywistnienie się każdego

człowieka i świata, w którym żyjemy

to podstawowy wymóg naszej egzystencji

jej główna przyczyna i jej jedyna nadzieja”

 

 

Zapraszamy do korzystania z naszej strony internetowej. Można tu znaleźć informacje o nas, naszej ofercie, realizowanych działaniach.

Poradnia ma swoją siedzibę przy Alei Młodych 1 w Jelczu-Laskowicach, w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie,

/wejście do budynku od strony parkingu przy ulicy T. Tańskiego/.