Administrator

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia dla potrzeb zespołu orzekającego – pobierz

Wniosek o przeprowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych – pobierz

Wniosek o konsultację, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną – pobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia – pobierz

Wniosek o objęcie dziecka opieką specjalistyczną Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju – pobierz

Koncepcja pracy poradni na lata 2016-2020

Czytaj więcej

Procedura kwalifikowania do poszczególnych form pomocy psychologiczno–pedagogiczno-logopedycznej

Czytaj więcej

Standardy wymagań ustanowione dla indywidualnych form pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej

Czytaj więcej

Opis procesów wchodzących w zakres działań psychologa, pedagoga, logopedy

Czytaj więcej

Rodzaje procesów zachodzących w poradni

Czytaj więcej